история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
"ВИЛМАР КОНТРОЛ" ООД първа от всички контролни организации в България възприе и внедри Система за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния Стандарт ISO 9002.

Първоначалната сертификация се извърши през май 1997 г., периодично се одитира и ресертифицира.


През месец февруари 2007 г. системата за управление на качеството, внедрена във “Вилмар Контрол” ООД беше ресертифицирана за втори път и получи сертификат № QS-4405HH , издаден от The Germanischer Lloyd Certification GmbH
Обсега на действие на внедрената система за управление на качеството и на сертификацията обхваща предмета на дейност на фирмата, както следва:

НЕЗАВИСИМ КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ; ЕКСПЕРТИЗИ; МОРСКИ ИНСПЕКЦИИ; АВАРИЙНИ КОНСТАТАЦИИ; P&I ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КЛАСИФИКАЦИОННИ СЪРВЕИ.

През месец май 2016 г. системата за управление на качеството, внедрена във “Вилмар Контрол” ООД беше ресертифицирана за пореден път от Intertek и получи сертификат № QMS 100615-02/UKAS

"ВИЛМАР КОНТРОЛ" ООД е една от първите български компании приета за член на IIMS - The International Institute of Marine Surveyors, United Kingdom. Сертификат No.11/-4.

 

 
 
 
Created & Powered by Studio IDA