история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
 
 
 

 

 

 

Фирмата е една от първите контролни организации в България,която е възприела и внедрила "Система за управление на качеството", съгласно изискванията на Международния Стандарт ISO 9002.

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите.

„Вилмар Контрол” поддържа сертифицирана система за управление на предлаганите услуги в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015 с валидност 03 Юли 2019 издаден от Интертек.

Обсега на действие на внедрената система за управление на качеството и на сертификацията обхваща предмета на дейност на фирмата, както следва:

  • КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СТОКОВ КОНТРОЛ
  • МОРСКИ И КАРГО СЪРВЕЙ-ЕКСПЕРТИЗИ;
  • ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ
  • АВАРИЙНИ КОНСТАТАЦИИ, ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ НА ЩЕТИ (ЛИПЦИ, ПОВРЕДИ)
  • P&I ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
  • КЛАСИФИКАЦИОННИ ПРЕГЛЕДИ

„ВИЛМАР КОНТРОЛ“ ООД е една от първите български компании приета за член на
IIMS - The International Institute of Marine Surveying, United Kingdom - Сертификат No.11/-4.

 

 

 
 
 
Created & Powered by Studio IDA