история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
Количествен и качествен контрол на стоки (насипни и пакетирани) от вътрешния стокооборот и от внос и износ в страната и чужбина

Инспекции на:

въглища, руди, торове, калцинирана сода, цимент, клинкер и др.;
метали, суровини, готови изделия и други метални продукти;
нефт, нефтопродукти, химикали и техни производни;
хранителни продукти: захар, меласа, спирт, брашно, консерви, хранителни масла и др.;
агропродукти: пшеница, царевица, слънчоглед, овес и др.;

Заделяне на проби, и разработване на средни проби от горепосочените продукти и стоки. Представяне за анализ в акредитирани лаборатории.

Контрол при обработка на товари;
Контрол при товарене и разтоварване;
Контрол над стифирането и укрепването;
Контрол над претоварни операции;
Проверки над товарни пространства и за чистота на корабните хамбари;
Пломбиране и разпломбиране на товарни пространства на транспортни средства, контейнери и пакетирани товари;
Проверки над пакетирането;
Проверки по съхраняване на товарите;
емпературни режими; Вентилация и др.;
Издаване на сертификати за качество, количество, тегло и др.

 

 
 
Created & Powered by Studio IDA