история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
Персоналът на "Вилмар Контрол" ООД е високо квалифициран, с голям опит, придобит за по-голямата част от него в бившата монополна държавна организация "Булгарконтрола", който с останалата част от изявени специалисти формират силен, професионален състав.

При непрекъснатият стремеж на фирмата към постигане на високо качество на предлаганите услуги, "Вилмар Контрол" ООД разчита изцяло на помощта на високо квалифицирания си екип, който е опитен във всички аспекти на инспекционните и сървейорските дейности.

Ръководството на фирмата се грижи за развитието и повишаването на квалификацията на своите служители.

"Вилмар Контрол" ООД разполага с високо квалифицирани експерти от морската сфера, областите на икономиката, химията, агрономията и лесотехническите продукти и от други отрасли на икономиката.

 

 
Created & Powered by Studio IDA