история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
ГЛАВЕН ОФИС:

Гр. Варна 9000
ул. “Бр. Георгиевич” No. 33, ет. 1

тел.: ++ 359 52/ 601 674; 601 675

Офис "Пристанище Варна - Запад":

Тел. ++ 359 52/ 693 408
Факс: ++ 359 52/ 601 676

E-mail: office@vilmar-control.com


ОФИСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

Пристанище Варна Запад,
Пристанище Варна Изток,
Пристанище Леспорт,
Пристанище Балчик,
София, Бургас, Плевен, Сандански,
Свищов, Тутракан, Петрич /Кулата/.

В процес на изграждане са представителства в Русе, Кърджали и Сливен.

Възможност за извършване на контроли и експертизи в страната и чужбина с временно командировани екипи или чрез нашите кореспонденти и агенти.

 

Created & Powered by Studio IDA