история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
Карго и Каско аварийни констатации включително:
Marine expert analyses
Damage surveys (Inspections and Investigations)
P & I surveys, assistance and consulting
Insurance surveys

Прегледи и оценка на общото състояние на плавателни съдове (в експлоатация, пред и след ремонти, преди покупка, наемане, застраховане, влизане или излизане от чартър и пр.):

Condition surveys, F/U surveys, etc
Pre-purchase survey
Appraisal Inspections
Insurance survey
On / Off Hire surveys
Ocassional surveys

Прегледи за определяне на количеството на товари, бункер, неизползвано товарно пространство и пр.

Draft survey
Ullage survey
Bunker surveys

Консултиране и прегледи във връзка с проверки на кораби от Пристанищния контрол - преди и след извършване на проверките

Регистрация на кораби – консултиране, формалности и пред регистрационни прегледи;

Освидетелствуване при провлачване на кораби - прегледи и сертификати;

Пълен набор от класификационни прегледи /първоначален, периодичен, годишен, междинен, разширен, специален и пр. / от името на PANAMA SHIPPING REGISTRAR, INTERNATIONAL REGISTAR OF SHIPPING, INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU, както и от други класификационни организации – след упълномощаване.

Конвенционални прегледи на кораби:

Прегледи за съотвествие с изискванията на държавата на флага; (FSI) като назначен представител за България на чуждестранна морска Администрация, както и от други Администрации - след упълномощаване;
Пълен комплект от конвенционални прегледи за съответствието на кораб с изискванията на действащите международни конвенции по корабоплаването, в качеството си на сървейори, назначени за конкретния случай от чуждестранна морска Администрация;
Конвенционални прегледи и издаване на съответните международни сертификати и съпътстващи форми, съгласно изискванията на действащите международни конвенции по безопасност на корабоплаването: СОЛАС 74, МАРПОЛ 73/78, Товарна водолиния – (1966), Тонажно измерване 69, Конвенции ILO и др. като упълновощени представители и/или сървейори и от името на националните Администрации на Малта, Сент Винсент и Гренадини, Украйна, Хондурас, Панама, Белиз, Камбоджа, ОАЕ, Ливан, Гана, Перу, Шри Ланка;

Като колективен член на Международния институт на морските сървейори - почти пълния набор от прегледи на кораби.

Анализ и подготовка за одобряване на корабна документация, в т. ч. инструкции, планове, каргопланове и пр.

 

 
 
 
 
Created & Powered by Studio IDA