история

политика и цели

структура

ключов персонал

сървейорски състав
хоноровани експерти

стоков контрол

морски инспекции

сертификати

клиенти

контакт

 
 
Персоналът на "Вилмар контрол" ООД е високо квалифициран, с голям опит, придобит за по-голямата част от него в бившата монополна държавна контролна организация "Булгарконтрола", който с останалата част от изявени специалисти формират силен, професионален състав.
 
 
Г-н ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ
Директор
Образование: висше, икономическо
Сървейорски стаж: над 15 г.
 
 
Дипл. инж. РУМЕН СТАНЕВ, к.м.п.
Заместник Директор
Началник отдел "Морски инспекции и Аварийно комисарство"
Образование: Морска академия, корабостроене
Софийски Университет, Международно морско право,
Диспашор - О.А.
Сървейорски стаж - над 30 г.
 
 
Г-н АТАНАС КЮЧУКОВ
Началник отдел "Стоков контрол"
Образование: Колеж, Индустриална химия
Сървейорски стаж: над 15 г.
 
 
Г-ца ВЯРА БЪЧВАРОВА
Одитор, Мениджър по качеството
Образование: висше
Сървейорски стаж: над 7 г.
 
 
 
Created & Powered by Studio IDA